Kinderen in Oost-Afrika hebben ook recht op schoon drinkwater

Iedereen, waar ook ter wereld, heeft recht op schoon drinkwater. Een op de vier mensen in Oost-Afrika heeft door extreme droogte geen toegang tot schoon drinkwater. Schoon drinkwater is essentieel voor een gezonde levensstijl bij mensen. Klimaatverandering is de grootste bedreiging voor schoon drinkwater in Oost-Afrika. Vervuild drinkwater kan leiden tot ziekten als cholera, tyfus en dysenterie.

Ook hebben velen van hen geen veilige toiletten, douches en wastafels. Dit heeft grote gevolgen: Diarree is hier de belangrijkste oorzaak van kindersterfte. Diarree doodt 430.000 kinderen per jaar. 1200 kinderen per dag.

Redenen voor gebrek aan schoon drinkwater

Door milieuvervuiling en klimaatverandering neemt de onzekerheid over de wereldwijde watervoorziening met de dag toe. Stijgende zeespiegels, extreme weersomstandigheden en onvoorspelbare regenval zorgen voor overstromingen, droogtes en dalende grondwaterstanden. Het tekort aan drinkwater door extreme droogte is dus een erg groot probleem in Oost-Afrika. De bevolking van Afrika zal naar verwachting de komende vijftien jaar sneller groeien dan de rest van de wereld. Hierdoor komen bestaande watervoorzieningen, toiletten en douches extra onder druk te staan.

Meisjes moeten water halen

In Oost-Afrika heeft het gebrek aan schoon drinkwater in de regio vooral meisjes en jonge vrouwen hard getroffen. Ze zijn verantwoordelijk voor het halen van water uit verre putten, bronnen of rivieren. Het zal hen veel tijd kosten. In Oost-Afrika besteden meisjes en jonge vrouwen samen 40 miljard uur per jaar aan het halen van water! Gedurende de tijd die ze eraan besteden, kunnen ze niet naar school of werken. Bovendien is het dragen van water fysiek veeleisend en gevaarlijk. Onderweg kunnen ze wilde dieren tegenkomen of seksueel geweld.

Overvol ziekenhuis

In Oost-Afrika worden zorgstelsels geplaagd door vermijdbare ziekten. Ongeveer de helft van de ziekenhuisbedden wordt ingenomen door zieken vanwege een gebrek aan schoon water, goede sanitaire voorzieningen en veilige toiletten. Naar schatting wordt 12 procent van het zorgbudget besteed aan de behandeling van diarree.

Echter zijn er wel instanties die zich hard inzetten om voor iedereen schoon drinkwater beschikbaar te maken in Oost-Afrika, denk bijvoorbeeld aan Amref Flying Doctors. Deze organisaties zamelen bijvoorbeeld geld of handtekeningen in om in actie te komen. Zodat ook kinderen in Oost-Afrika gewoon toegang hebben tot schoon drinkwater. Teken jij ook?

Aanbevolen artikelen